İslami Cemaatler, Teşkilatlar, Tarikatlar, Vakıflar, Dernekler..

2010-10-13 18:10:00
İSLAMİ CEMAATLER

"Takva" ve "Takıyye" filmlerini izleyenler bilir. Buradan alınacak pek çok ibretler olmalı. Tabi feraset nazarıyla seyredenlere için bu.


Takva filminde de Takıyye filminde de müslümanların;


1-Müslümanlık ölçüleri,
2-Din-para ilişkisindeki vehamet,
3-Din adına hareket edenlerin pek çoğu dahil, dindar geçinenlerin büyük ekseriyetinin  müthiş bir erozyon ve deformasyon içerisinde olduğu,
4-Temiz yürekli saffet müslümanların iyi niyeti ve parası, enerjisinin ise hoyratça kullanılmakta olduğu,
5-Sonuçta dolandırıcı, istismarcı ve uluslararası olan bu örgütler binlerce gurbetçi vatandaşımızı mağdur etmekte, çok kötü sonuçlar doğmaktadır. intiharlar, cinayetler, isyanlar..

6-Bu tür olaylar, sahtelikler sadece yurt dışında değil, yurt içinde de değişik versiyon ve canlılıkta mevcut..

.
Bütün bunlardan sonra şu sonuca varılabilir:


Kötü misal emsal olmakta ve tüm İslami cemaatler, başlangıçta çok iyi niyetle ortaya çıkmakla beraber; sonra... Evet sonra, bir kısım üst zevat sinsice zengin olmakta, cemaat ve tarikatlerin önemli bir bölümü, zaman içerisinde,  "hizmet camaati " olmak yerine, "para çoğaltma, para idare etme ve kendi zenginlerini yaratma" cemaati olmakta "İslama-Millete Hizmet" işin aksesuarı durumuna düşürülmektedir.(Burada az sayıda da olsa samimi olanları tenzih ederiz). 


Bu hazin tabloyu müslümanlar hak etmekte midir?


Bu tipler müntesibi oldukları dine gerçekten ne kadar inanmaktadırlar.?


Kazançları,düşünceleri, hayalleri İslam'la ne kadar örtüşmektedir?


Yoksa iç yaşantıda (özde) gayri İslami yaşantı ama sözde/nutukta; mangalda kül bırakmayan; alabildiğine bencil, maddeci, merhametsiz, sevgisiz  bir müslüman dünya ile mi karşı karşıyayız?

Bunlara din, millet, millilik diyerek oy toplayan ve garip guraba edebiyatı ile, millet fakru zaruret içinde yüzerken, kendi zenginlerini(hırsızlarını) yaratan partiler de dahildir.


Eğer böyle ise (ki bizce tam da öyle), Hz. Peygamberin(S.A.V) hayatı/ahlâkı nerde, Kur'anda Allah C.C  buyrukları nerde, bizim müslümanlığımız nerde?


İşte bu vehamettir ki, temiz müslümanları, tasavvuf erbabı ehlullahı içine kapanmaya itiyor. İrşadın etkisini sağlayacak hiçbir altyapı yoksa müslümanda, irşad da işlemiyorsa geriye halvete/ uzlete girmek  kalıyor..
Bunu da Nazari ilimle izah etmek mümkün olmuyor.. Bu hali ancak manevi ilimle izah mümkündür.. O da erbabı tarafından tabi... Bazı şeyler anlatılamaz YAŞANIR. Bunca rezalet içinde yapılacak başka ne olabilir?


İrşad mı?


Şirket kurup zengin olmak mı? Bu zenginlikle İslama millete hizmet mi?


Usulen Hacca gidip, hacılığı menfaat için kamuflaj yapmak mı?


Cübbe takke, elde tesbih diz boyu salayıp, cübbenin eteklerini uçurarak gezmek mi?


"Takva"  "Takıyye"filmleri birer senaryo ama hiç de gözümüze, kulağımıza, sinir sistemimize yabancı senaryolar değil..

Karamsar değiliz ama, yüreğimiz, ruhumuz kanıyor...

Elbette O (C.C) Ne güzel vekildir...


Yukarda sıraladıklarımızla bu senaryoların konuları iyi tahlil edilirse belki bir sonuca varılabilir...


Haramla iştigal eden(düşünce bazında da dahil) merhametsiz, gıdılı, göbekli, şekli müslüman tipi ile bir yere varılabir diyen varsa beri gelsin. Varılamazzzz.


İzlemeyenlere,  bugünün, yarının hatta dünün cehaletini ibretle görmek isteyenlere TAKVA ve TAKIYYE filmlerini izlemelerini öneririm..

Ufuk açması bakımından...


Selam ve saygıyla..

Cahit Yetgin-garip aktar

575
0
0
Yorum Yaz